ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางบุษกร หวานเพราะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,23:38  อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง                     รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

                             โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

ชื่อผู้รายงาน               นางบุษกร  หวานเพราะ

ตำแหน่ง                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

ปีการศึกษา                2561

รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  มีวัตถุประสงค์  เพื่อรายงานผลการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ทุ่งใหญ่รัตนศึกษาตามโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การเรียนการสอน
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.97 KB

โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,23:38   อ่าน 53 ครั้ง