ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางบุษกร หวานเพราะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,23:38  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณา กิตติลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2559,17:08  อ่าน 1278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณา กิตติลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2559,17:07  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..