กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมพ์โพยม พิทักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิดา บุตรจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางศศิพา เพ้งไสย์
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3