คณะผู้บริหาร

นายธงชัย ศรีเคนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิพวรรณ สุภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0628932614
อีเมล์ : tippawanpr1978@gmail.com