คณะผู้บริหาร

นายธงชัย ศรีเคนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิพวรรณ สุภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0628932614
อีเมล์ : tippawanpr1978@gmail.com