คณะผู้บริหาร

นายธงชัย ศรีเคนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา