ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา "ร่วมรณรงค์ ไม่ สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล"
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา "ร่วมรณรงค์ ไม่ สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล"

มาตรการป้องกัน

ครู บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาท

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังใน-นอก สถานศึกษา

ผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด (การใช้เงิน - ใช้อินเทอร์เน็ต)

หยุดการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบ

หากพบการเล่นพนัน ให้รีบแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที

โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2565,14:03   อ่าน 91 ครั้ง