ข่าวประชาสัมพันธ์
งดสอบเข้าเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา จึงขอ งดสอบ เข้าเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ซึ่งขอให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้ามารายงานตัว มอบตัว  ได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ ครูชนิดา  บุตรจันทร์ โทร. 087-2324120 ค่ะ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,17:35   อ่าน 3493 ครั้ง