ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COV
กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตั้งแต่วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
เป็นเวลา ๗ วัน 
เปิดเรียนปกติในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
     ให้นักเรียน เข้าเรียนด้วยระบบการสอนออนไลน์ (Online) 
ของโรงเรียนตามตารางเรียนประจำวันและ
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด
 
ขอความร่วมมือ นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา งดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่
จังหวัดหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,16:21   อ่าน 293 ครั้ง