ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายศิลปะ พัฒนาภูมิทัศน์ ปี 3
ค่ายศิลปะ พัฒนาภูมิทัศน์ ปี 3 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ รวมทั้งได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง จึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาแหล่งความรู้ควบคู่กับการพัฒนาอาคารสถานที่  รวมทั้งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เพื่อใช้บริการต่อครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนอย่างทั่วถึง

          - อาคารสถานที่ สะอาด ร่มรื่น  มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความต้องการของบุคคลในโรงเรียน

- ช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นแหล่งความรู้ที่สมบูรณ์ของทุกคน

- นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของตนเอง และภูมิใจในความสามารถของตนเอง


 

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,22:27   อ่าน 164 ครั้ง