ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 9) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 13) 01 ก.ค. 64
เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 30) 12 มิ.ย. 64
รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 46) 27 พ.ค. 64
งดสอบเข้าเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 54) 18 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดและนอกพื้นที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่  (อ่าน 62) 16 พ.ค. 64
สารจากผู้อำนวยการ Thungyai Bike for Fund 2020 (อ่าน 118) 14 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 126) 14 มี.ค. 64
กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COV (อ่าน 294) 05 ม.ค. 64
ขอเชิญชวนชมนิทรรศการผลงานศิลปะนักเรียน ม.4-6 (อ่าน 3233) 02 พ.ย. 63
สอบวัดผลปลายภาค (อ่าน 3220) 02 พ.ย. 63
ชมภาพการแข่งขันจักรยานทางเรียบเพื่อการกุศล Thungyai Bike for Fund 2020 (อ่าน 3221) 23 ต.ค. 63
Thungyai Bike for Fund 2020 (อ่าน 3249) 14 ต.ค. 63
สมัครร่วมการแข่งขัน Thungyai Bike for Fund 2020 (อ่าน 3192) 15 ก.ย. 63
ขั้นตอน!! การสมัครเรียนออนไลน์ รร.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา (อ่าน 3030) 27 เม.ย. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3870) 23 เม.ย. 63
นิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 3370) 20 ก.พ. 63
โชว์เชียร์กีฬาสี สีฟ้า เมขลา ฟ้าคราม (อ่าน 3200) 01 ม.ค. 63
โชว์เชียร์กีฬาสี สีเหลือง เหลืองกินรี (อ่าน 3107) 30 ธ.ค. 62
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 3935) 17 ธ.ค. 62
ค่ายศิลปะ พัฒนาภูมิทัศน์ ปี 3 (อ่าน 3409) 12 พ.ย. 62
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 3120) 10 ก.ย. 62
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 4792) 10 ธ.ค. 61
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับมัธยมศึกษาขอนแก่น (อ่าน 3387) 10 ก.ย. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 9482) 13 ต.ค. 60
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3665) 28 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย (อ่าน 3811) 28 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3520) 14 มิ.ย. 59