ข่าวประชาสัมพันธ์
ART XHIBITIONS 2
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเรื่องจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
สอบวัดผลกลางภาค
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 65
TRS ROV Championship 2022
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
รายงานตัว มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
สอบปลายภาค
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
เปิดเรียน On-Site
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
ตรวจ ATK ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
สอบ O-NET ม.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
ตรวจ ATK ม.ต้น
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
ค่ายศิลปะพัฒนาภูมิทัศน์ ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
แจ้งถึงนักเรียนทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64