ภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม
กิจกรรม ปักษ์แรก ประจำเดือนมิถุนายน
กิจกรรม ปักษ์หลัง ประจำเดือนมิถุนายน
กิจกรรม ปักษ์แรก ประจำเดือนกรกฎาคม
กิจกรรม ปักษ์หลัง ประจำเดือนกรกฎาคม
กิจกรรม ปักษ์แรก ประจำเดือนสิงหาคม
กิจกรรม ปักษ์หลัง ประจำเดือนสิงหาคม
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม พิเศษ
กิจกรรม ปักษ์แรก ประจำเดือนกันยายน
กิจกรรม ปักษ์หลัง ประจำเดือนกันยายน
กิจกรรมประจำเดือนกันยายน พิเศษ
กิจกรรม ปักษ์แรก ประจำเดือนตุลาคม
กิจกรรม ปักษ์หลัง ประจำเดือนตุลาคม
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,03:37   อ่าน 277 ครั้ง