ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปรับพื้นอ่านออกเขียนได้

กิจกรรมตรวจเช็คการอ่านออก เขียนได้ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2559,15:56   อ่าน 197 ครั้ง