ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2559

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานพบผู้ปกครอง
ผู้ปกครองลงทะเบียน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบเข้าคะแนนสูงสุดลำดับ 1-5
นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบเข้าคะแนนสูงสุดลำดับ 1-5
ครูพบผู้ปกครองในชั้นเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานพบผู้ปกครอง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบเข้าคะแนนสูงสุดลำดับ 1-5
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2559,15:45   อ่าน 162 ครั้ง