ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สถานที่จัดการแข่งขันศิลปะฯ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.73 KB 53
โลโก้ศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น 53
โปรเตอร์กิจกรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 199.99 KB 48
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.18 KB 74
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.14 KB 587
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.39 KB 105
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขสึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.72 KB 2528
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.9 KB 105
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.46 KB 109
คำอธิบายรายวิชาศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.47 KB 123
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 808.17 KB 78
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.89 KB 875
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.62 KB 75
ปฎิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.65 KB 84
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 96
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.03 KB 94
แบบการพิมพ์เอกสารต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 60
แบบจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 71
อนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46.19 KB 94
กลุ่มงานวิชาการ
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 59
ปฎิทินวิชาการประจำปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.78 KB 54
แบบบันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 56
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.02 KB 64
เผยแพร่ผลงานวิชาการบทคัดย่อครูนิภาพรพินิจมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.75 KB 67
กระดาษคำตอบแบบปรนัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.14 KB 82
กลุ่มอำนวยการ
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.42 KB 101
รายงานการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนขั้น Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 7631