ติดต่อเรา
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
126 หมู่ 5   ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
เบอร์โทรศัพท์ 043-210-904 เบอร์โทรสาร 043-210735
Facebook : https://www.facebook.com/trs.ac.th/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :