รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
126 หมู่ 5   ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
เบอร์โทรศัพท์ 043-210-904 เบอร์แฟกส์ 043-210735


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :