ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 งานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น
http://esan67.sillapa.net/sm-center/
30 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560
24 ต.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 61 เวลาปฏิบัติราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
05 ก.ค. 59 รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด

รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ภาคเช้า

ณ ห้องโสตฯ

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลุ่มอำนวยการ
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา งานกิจการนักเรียน